Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

catalogus 74-92

74-Weten en kunnen..De Barnevelders door C.S.th van Gink 1920
Verbazingwekkend de beschrijving van de voorouders van de Barnevelders
Uit het jaar 1899, bindwerk is helaas door ouderdom wat los         €30
75-Weten en kunnen -De Rhode Island Reds, ontstaan kenmerken en teelt
Door van Gink, bijzonderdat hier tentoonstellingdieren met afbeeldingen
worden beschreven  50 afbeeldingen met vermelding van speciaalclub         € 20
76-Weten en Kunnen, zeldzame uitgave de Plymouth Rocks door
Van Gink 40 afbeeldingen ,met voorwoord van S.D.le Febre Voorzitter
Van de Ned.Plymouth Rocj Club 1925                         € 25
77- Hoe kan ik zelf kippen houden door B.van van Asperen Vervenne
Rijkspluimveeteelt consulnet 3e druk 1949                                                   € 25
78-Zeldzaam stuk lees werk , jaarboekje van de A.N.P.V uit 1938,
wist u dat er reedsIn 1937 23 miljoen eieren in de broedmachines werden ingelegd..en melding van Ned Hoenderparken  oa, Noord Holl.Blauwe        €25
79-Pluimveehouderij dooe P.J.van Wijk, bibliotheek voor huisvrouw op
het platte land 1940..potlood aantekeningen van student                      €25
80-Hoenders door R.Douma, bestuurslid van de Ned.Bond van
Sporthoenderfokkersverenigingen                                 €30   
81-Geillustreerd Handboek der Pluimvee teelt door A.G.E.Baldamus
Eerste deel de hoendervogels met 238 afbeeldingen                   €80
82-Watervogesl van de wereld..Eenden-Ganzen-Zwanen- Hoederkoeten
Door Soothill -Whitehead, elk ras gepaard met een kleurafbeelding             €40
84-S iergevogelte door van Gink.Eenden, ganzen, zwanen, kalkoenen
Parelhoenders, fazenten .pauwen                            €30
85Ganzen en Ganzenteelt door J.Hoogendoorn(rijkspluimveeconsulent)
Zeer bijzonder m wetenschappelijk boek, beschrijft tal van rassen, ook van de
die niet voorkomen..bijvoorbeeld de Poitou gans waar jaarlijks 180.000
huiden werden van verkocht.Kuhessische,Toelsky ganzen etc etc              €60
86-De Eendvogels van Belgie door R.Verheyen ,Doctor in Dierkunde
Koninklijk Natuurhistorisch Museam van Belgie 1948
Helaas zonder kaft                                  €30
87 -De duiven en de hoenders alsook de snorvogels en zitvoetigen
van Belgie door R.Verheyen.Instituut voor Natuurwetenschappen -1949        €35
88-Wilde ganzen in Nederland- Natuurbescherming jaar 1970                        € 5
89-De Hoender wereld door J.H.Beekman Geillustreerd Handboek                €25
90-Hoenders door R.Douma..handboek voor sportfokkers en bedrijfpluimvee
Houders en kippen houders .Bestuurslid vande Ned.Bond .                             € 25
91-Hoenders door Van Gink 50 afbeeldingen  weten en kunnen 1950              € 20
92-100 jaar jubileum uitgave van de Nederlandsche HoenderclubVeredeling van Nederlandse Hoenderrassen                          €7.50

Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu