Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Catalogus 19-39

19-Rhode Island Red, zeldzame uitgave van G.de Vries mei 1939, volledige ge-'
schiedenis en afbeeldingen van weleer                            € 45
20-Eendenvolk AB Wigman, kleurplaten/aquarewllen Rein Stuurman, uitgave door
Taminiau conserven fabrieken NV, uitgave  jaartal; ombekend, moet toch zeer oud zijn                               € 35
21-Catalogus Ornithophilia  1968                                   €15                       
22-Kippen houden als liefhebberij A.C Banning Vogelpoel 1979
Kaft iets beschadigd                             €10
23-Encyclopedie voor de (dwerg)hoender liefhebber C Aalbers 1979          €15
24-Zeer oude kippen hokkaart, w.o.koppeling/nest/ ras/etc etc                  € 10
25-Onze krielhoenders door G de Vries 1948, met prachtige kleurplaten
Van Joh Lentink                              € 75
26-Prachtig uniek zeldzaam boekwerk, knipsels uit de krant De Gooi en Eemlander1920//Vraag en antwoord over pluimvee incl pluimvee
jaarkalender uit 1922                          € 60
27-Kippen door Ruud Haak, compleet inzicht inwendig van de kip, rassen
Voeding, verzorging, uitgave weten/doen huisdieren                  € 25
28-Leidraad land- en tuinbouw onderwijs,Kippen,Eenden,Ganzen en
Kalkoenen in de bedrijfspluimvee houderij. P.J.van Wijk Pzn 1959             € 25
29=Dwerghoenders houden als liefhebberij door Hilbert Pater           €15
30-Tamme eenden en ganzen door Jan Vogel                  €10
31-Tamme eenden en ganzen door Jan Vogel                           €10
32-Boekwerkje,Land en tuinbouw bibliotheek.. Maastricht Ganzen, Eenden
Kalkoenen door A.A.ter Haar 1910                             €20
33-Structuur en trommelduiven,Kropperrassen, buitenlandse
Tuimelaarrassen door R,van der Mark..1965 enkele foto's ingekleurd      €15
34-Weten en Kunnen Onze Duiven, houden, huisvesting en verzorgen
Door C.A.M/.Spruit 1960 30 foto's en tekeningen               € 20
35-Houden, huisvesten en verzorgen van onze duiven door C.A.M Spruit
Weten en kunnen, 34 foto's en tekeningen  1950                     €  25
Onderstaande Pluimvee standaarden zijn origineel  m.m.v
D.V.Ned bond van Dwerghoenderfokkers 1916 en Ned.Bond van
Sporthoenders 1946
.36=N.H.B-D-V  Pluimvee standaard  deel 1 Algemene toelichting
Redacteur en Illustrator C.S.th van Gink                          €30
37-N.H.B.-DV pluimvee  Standaard, deel 2 Nederlandse Hoenderrassen
Redacteur en Illustrator  C.S.th van Gink                       €   30
38-N.H.B-D.V  Pluimvee standaard.deel3  Europese Hoenderrassen
Uitgezonderd de Nederlandse.Redacteur en Illustrator C.S.th van Gink       €  35
39-Dieren in en om het huis. Heruk in 1983  C.S.Th van Gink              €    10         


Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu