Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

catalogus 40-57

40-Duiven houden door C.A.M. Spruyt  opnieuw bewerkt
Door H.Th.G.Moezelaar 1973    26 foto's -10 tekeningen
Wenk  hobbygidsen /Kaft achterkant iets beschadigd                                    € 15
41-Duiven houden door C.A.M Spruyt, opnieuw bewerkt
Door H.Th.G. Moezelaar 1973 26 foto's - 10 tekeningen
Wenk hobbygidsen , voorwoord Hr Moezelaar                    €20                   
42-Weten en kunnen afdeling Kleinvee teelt o.l.v. C.S.th van Gink
De Postduif..huisvesting, verzorging, teelt
Africhting door G.J.D.Mingelen                                     € 25
43-Sierwatervogels..door R.R.P.v.d Mark 1958                          44-Een gans en zijn grazige weiden, tal van ingekleurde tekeningen
Door Max Denderminde en Bert Zeylstra                                                  €  10
45-Hoenders door C.S.Th van Gink, houden,huisvesten,verzorging   
Herziene druk, bewerkt en voorwoord door A.C.Banning Vogelpoel
22 foto's en 25 tekeningen                             € 20
46-Praktische Hoenderteelt door J Pedersen Bjergaards, vertaald uit
Deens door M.v Reden Bewerkt door C.A.M. Spruijt 1920
Met132 afbeeldingen en 4 afzonderlijke kleurplaten..kaft ontbreekt      € 25
47-Kippen door Ruud Haak..kleindieren handboek, huisvesting
Voeding etc   tal van afbeldingen en tekeningen                       € 15              
48-De Hoender wereld, Herziene herdruk . J.H. Beekman geïllustreerd
Handboek, rassen voeding ziekten etc etc                €20
50-N.H.B- D.V Pluimvee standaard Krielhoenderrassen
Redacteur en Illustrator C.S.th van Gink,                                              € 50
51-Alle hoenderrassen in woord en beeld met 91 gekleurde platen
R.Houwink en C.S.Th v.Gink 1922.., iets beschadigd, achterkaft
Ontbreekt uniek boek                                       €  60
52-Handboek voor den Nuthoenfokker, uitgebreid, wetenschapplijk
Met 177 afbeeldingen  voor woord A.A.ter Haar 1 aug.1900                         € 70
53-Ons Nutpluimvee, fokken,. Verplegen,voeden en mesten van
Hoenders, kalkoenen,parelhoenders,eenden en ganzen                                € 90
54-Historie van de Nederlandse Pluimveehouderijn , van
Kippenboer tot specialist door Prof.Dr.Ir.H .Ketelaars                               €35
55-Jaarboekje voor de pluimveeteelt door C.S.Th van Gink
1926 eerste jaargang                                                   €30
56-N.H.B-DV Deel 5 krielhoenderrassen                                              €50
57-N.H.B.-DV deel 5 krielhoenderrassen                                  €50


Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu