Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Catalogus 58-73


58-Onze huisdieren C.S.Th van Gink, enorm boekwerk m.m.v.
van Prominenten van weleer, beschrijft cavia's, hoenders, vissen, honden, katten
met plakplaten in kleur,erfelijkheidsleer en fokken, uniek stuk werk      €65
59-Hoenders van de wereld door W.Lombary                                          € 10
60-Hoenders door C.S.th van Gink, uitgave van de Haan huisbibliotheek
met tal van afbeelding, verzorging,teelt en rassen                                     € 30
61-Belgische uitgave Goedheid jegens dieren,incl.hoenders prachtig, oud boekwerk,Handboek voorSchool en haard, 118 lessen, 330 platen, gedichten
Door Jos Moulckers, voorwoord M.Alf, burgemeester van Antwerpen,
Jaartal 1898, boekwerk begint met Ëlk levend wezen is erbarming waardig € 80
62-Hoenders door C.S.Th van Gink , uitgave Haan huisbilbliotheek
Tal van afbeeldingen, verzorging teelt en rassen                                         €30
64-Hoenderachtigen en watervogels door Prof.Dr.AER Willems Brandt       € 20
65-Dwerghoenders , verzorging,teelt en rassen, door  H.L.A.van der
Horst.Secr der Dwerghoenderfokkers Vereniging                                         €30
66-Boekwerkje "weten en kunnen"Hoenders door C.S..th van Gink
Houden, verzorging,huisvesten.meer als 50 afbeeldingen                             € 20
67-De Dierenvriend  .. Kippen houden door J.BM. v.d Belt, hoofd
RK school te vriezeveen(jaartal onbekend)is wel een oude uitgave                € 20
68- De Hoenderwereld,circa 1900, helaas ontbreekt de kaft en
de eerste 2 pagina's, tal van afbeeldingen, ook van nu antieke broed-
machines, schrijver onbekend                              € 15
69-Geillustreerd Handboek van Pluimveeteelt door A.C.E. Baldamus
Zeer zeldzaam boekwerk, bewerkt door J.H.Beekman redacteur van
Avicultura  met 285 afbeeldingen. Eerste deel"De hoendervogels"                
Het boek is compleet, maar door ouderdom zijn kaft en enkele bladzijden
Los, komt door oud en dik papierwerk                               €90
71-Weten en kunnen kamer en Voliere vogels door JH Noordzij
Met 12 foto's en 13 tekeningen..uitgave Kosmos 1950                              €15
72-Zeldzaam boekwerkje van B.van Asperen Vervenne, 'Hoe kan ik zelf
Kippen houden 1e druk 1940 4e druk 1953                         €25
73-Weten en kunnen Kleinvee teelt o.l.v. C.S.th van Gink,  Pluimvee
houden op de boerderij door R.J.Wijk 8 afbeeldingen                   €20


Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu