Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Catalogus 92-112

93-Ganzen. Zwanen en eenden door R.J Maitland, opgedragen aan het Bestuur
leden van het Koninklijk Zoologisch Botanisch Genootschap  ,  1930      €40
94-De Eier en Vleeschproductie van het Hoen, voor fokkers en liefhebbers
van Hoenders door F.van Esta Tjallingilm zeer oud boekwerkje         €25
95-De Eier en Vleesch productie van het Hoen…zie boven                              €25
96-Jubileum uitgave Ornitophilia 1894-1994, verbazingwekkend   subliem boekwerk samengesteld  door A.W.van Wulfften Palthe, met kleurrijke afbeelding van dieren betr.onze hobby                          €40
97=Onze huisdieren, De Hoenders, eenden,ganzen,kalkoenen en zwanen
74 afbeeldingen, 3 gekleurde platen..Uitgevers maatschappij Elsevier 1912    €50
98-Onzen duiven, "zeer zeldzaam boekwerk "Onze Duiven inm woord en beeld
Door C.S.th van Gink en C.A.M Spruit met driekleurdrukken naar
Aquarellen van C.S.th Vna Gink  eerste druk   , (gekleurde plakplaatjes)        €110
99-PLEINES ALBUM deel 1 Onze duiven, in woord en beeld door van Gink
e C.A.M Spruijt met driekleurdrukken naar aquarellen van Gink                    € 45
100-PLEINES ALBUM deel 2..beschrijving zie boven                   €45
101-PLEINES ALBUM deel VI  beschrijving zie boven                          €45
102-Enorm wetenschappelijk boekwerk "Onze huisdieren"o.l.v Gos De Voogt
m.m.v bekende fokkers, veeartsen,dierenliefhebbers en sportsmen
Hoe men ze fokt, verzorgt en gebruikt 720 Illustraties tusschen den tekst
13 gekleurde platen jaartal 1905, hun instinkt en verstand                €120
103 Belgisch boekwerkje Huishoudschrift, zeer bijzonder en zeldzame uitgave
Beschrijft, houding der huisvrouw, 200 gedachten , spreuken en raadgevingen
Beleefdheid aan tafel, het boekje eindigt met.
Afbeeldingen en beschrijving van wild en gevogelte , vissen en het boekje
Eindigt met Belgische legkippen en eetkippen. Zeer oude uitgave                   € 30  
104-Bedrijfspluimvee houderij 1954 door P.J.van Wijk en Ir K Bos
met prachtige kleurplaten van kiemcel tot uitkomst             €20
105- Land-tuinbouw bibliotheek voorde tuinbouwleeraarsbond
Bedrijfskippen houderij, met het oog  
op de voortbrengst van het verbruiksei    €20
106-Bibliotheek voor de huisvrouw op het platte land P.J.Wijk 3e druk           €20
107-Catalogus SA Skoupluimvee organisasie, Pretoria Pluimvee Klub  1995        €5
108-De Eend,Ernstige , vrolijke komische teksten over de eend                       €7
109-NHDB Watervogels standaard                                        €18
110-Dieren van Huis en Hof, door B.Boon Hortulanus Amsterdam, JK Budde
Hortulanus Utrecht, enorm boekwerk , met beschrijvingen allerlei duiven
Hoenders , bijen,siervogels, tal van afbeeldingen…1923                                   €80
111-Onze hoender Boek ,tekst van R.Houwink, illustraties Theo Dijkwel
Lithografie S.Langhout..uitgave van Sigarenfabriek Gebr Majoor                   €110  
112-Kuikens uit de machine, op bezoek bij kuikenbroeders                               € 5

Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu