Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Catalogus 113-127

113-Kippen houden op de boerderij, wintereieren betalen het kippenhok
Zonder kaft circa 1948                            €10
114-Hoe kan ik zelf kippen houden door B.van Aspere Vervenne
1946..kaft voorzijde ontbreekt                               €  10
115-Uniek, zeer zeldzaam, 100% originele uitgave, van 68 postkaarten
met 68 afbeeldingen in kleur van 68 rassen.:Links boven vermelding
in 4 talen door C,A.S. Th van Gink                        €110
116-Kippen  redactie: Ruud Haak, Edward Kramer, Uitgave "Doen in vrije tijd, bijzonder: alle afbeeldingen zijn getekend                                                   € 15
117--Weten en kunnen Afdeling Kleinveeteelt door C.S.th van Gink
"Hedendaagsche Pluimvee voedering"
"Voor Hooge eier productie, fok-en slachtdoeleinden                                   €25
118=Bijzonder aangrijpend verhaal van"De liefdesgeschiedenis
van een wilde gans door Bengt Berg tal van afbeeldingen, afsluitend
een brief van Graaf  van Bagaet uit Sevilla Spanje                                        €25
Alle hoenderrassen in woord en beeld met 91 gekleurde platen
Door R.Houwink en C.S.th van Gink  aug.1922        
119-Het Hoen, Lichaamsbouw, inwendige organen,ontwikkeling ,kuiken in het ei aanschouwelijk voorgesteld door 11 gekleurde beweegbare platen vele afbeeldingen met tekst, beschrijving van Hoendersoorten en
Hunne Hoedanigheden, H.ten Brink..uniek zeldzaam boekwerk                      €45
120-  4 Kleurplaten..oud-100 % Litho. 38 x 28 zijn ingelijst achter glas,
1)Roodhals gans,witwang.gans2)Sikkeleend, krak eend 3) grauwe gans
4)sneeuwgans/ per lijst per stuk                                 €15
Met hand ingekleurde kleur platen..zeer oud  circa 1800 gemiddels 15x 13
Voorstellend , gans onbekend/..eemd..,Le Harle, en la Piette Harle huppe
Lóie de Guinee  en Lóie d+Egypte, Golden eye, Illustratie  de Gans,La Tadorne.
Lóiesauvage,2''Lóie des terres Magellaniques, USA, wild ekalkoen…
Harlequin Garrot,…niet genoemde  eend,… La Bernache,2'LÉiderEgyptian Goose…Red /breasted/mergganser….Rotche..Tufted Duck  , velen van deze oude
tekeningen zijn ingekleurd met natuurlijke ingrediënten
zoals houtskool caraoteen en eigeel         platen per stuk                        €10
Diverse originele publicaties van P.Sluis   1925-totaal                            €15         
121-Wenken en raadgevingen voor den kippenhouder, aangeboden de
Coop Landbouwersbond en handels Vereeniging Ons Belang Assen
Geschreven in Oud Nederlands                               € 20
122 Hoenderteelt in Indie, uitgegeven door  Indische
landbouwbibliotheek ..Wl Kramer President  Pluimveeteelt Indie
Waarschijnlijk enigste bestaande exemplaar, zeer interessant              €  35
123-Prachtige  kleurrijke afbeelding kalender maand Maart/April
Prachtige  kleurrijke afbeelding kalender maand Maart/April
1931  ..Rouaaneenden op achtergrond Manderijn eendendoor P.Sluis opfokvoer afm: 30 x 19m is ingelijst plastic voor behoud.     €25
124-Erfelijkheid en fokkerij bij Hoenders door Dr.Ir J Doeksen     €10
125-De Kip Van orakelhoen tot productiekip ,een historisch perspectiefm Deze uitgave van Wageningen UR, bestaat uit s;lechts 5 pagina’s, maar wat een wetenschap,prachtige afbeeldingen van het verleden en heden met interessante teksten                                  € 12
125 Zeer uniek en zeldzaam boekwerk,..De Boerderij door H.E. Kuylman 1936
Illustraties in kleur met Verkade plaatjes naar Aquarellen van C.Rol, uitgave Verkade, behandeld alles maar dan ook alles rondom de boerderij, vogels kippen planten, vee  etc etc    
Bladzijden zijn ietsjes vergeeld door ouderdom..auarellen.kleurplaatjes..uniek staat             €75
126 Idem boven, echter verscheidene  kleurplaatjes ontbreken, dus niet geheel compleet                    €30
127-voor de P.Sluis verzamelaar, Bewijs van aandeel 1000 gulden dec.1949
Sluis affiches P.Sluis Ochtenvoer aan de binnenkant jaarlijkse boekhouding
Van een toon Hoenders gevoederd met P.Sluis ochtendvoer
Reeds ingevuld in de jaren 1923  enkele advertenties met zeer oude broedmachines.Zeer oud boekwerk, jubileumuitgave van het 100 jarig bestaan van P.Sluis 1823-1923, geschreven in oud Ned.door der ouderdom hangt zijn kaft en bladzijden niet aan elkaar verbonden, bijgaand huiswerkschrift van onbekenden fokker met tentoonstelling afbeeldingen in de Katholieke Ilustrator we zien dieren van  de toen nog jonge Moezelaar en Aalbers.     Totaal      €  90

Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu