Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

voorwoord

Informatie
Wij hebben het liefst dat u de bestelling aan ons e-mailt. Graag het volgnummer en de titel vermelden. U krijgt van ons een bericht terug of het item voorradig is. Het item zal vervolgens voor uw gereserveerd worden. Nadat het bedrag op IBAN: NL18ABNA0546068332 is gestort t.n.v. HK Broekman NPS o.v.v catalogus PS, zal uw bestelling binnen 1 a 2 werkdagen verzonden worden.
Vergeet SVP niet de verzendkosten bij uw totaalbedrag op te tellen.
(Euro's)Ned: 2.50 Belgie/Duitsland 6.50 UK en overige Europa 9 euro
Eventuele inlichtingen 0493 492303
Ik wens u veel kijk en lees plezier.
Pluimvee soc.

Information
We prefer that you place your order by e-mail. Refer to the number and title. You will receive an e-mail if your order is available. After receiving the total amount on
IBAN: NL18ABNA0546068332 your order will be sent to you in 1 or 2 days.
Please do not forget to add the shipping costs to your total amount.
(euro's)Ned:2.50 Belgium/Germany 6.50 UK and Remaining Europe 9 euro
Information call 0031493492303
We wish you much reading pleasure.
Poultry Society

Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu